Stt

Tên Linh Kiện

Thời Hạn BH

Sự Cố

Ghi Chú

1

Động cơ điện

36 tháng

Hỏng hóc tính năng thay đổi

Trong 1 năm đổi mới, sau đó hỏng sẽ được bảo hảnh sửa lại

2

Bộ điều tốc

12 tháng

Sự cố tính năng

Trong 6 tháng đổi mới, sau đó hỏng sẽ được bảo hảnh sửa lại

3

Accquy

12 tháng

 

Trong 6 tháng đổi mới, sau đó hỏng sẽ được bảo hảnh sửa lại

4

Sạc điện

12 tháng

Sự cố tính năng

Trong 6 tháng đổi mới, sau đó hỏng sẽ được bảo hảnh sửa lại

5

Khung xe càng sau

24 tháng

Nứt gãy, tróc mối hàn

Đổi mới

6

Càng trước

24 tháng

Nứt gãy, tróc mối hàn

Đổi mới

7

Tay lái

24 tháng

Nứt gãy, tróc mối hàn

Đổi mới

8

Giảm sóc xe

12 tháng

Nứt gãy, tróc mối hàn

Đổi mới

9

Vành xe

6 tháng

Nứt gãy, tróc mối hàn

Đổi mới

10

Tay ga tay phanh

12 tháng

Sự cố tính năng

Trong 6 tháng đổi mới, sau đó hỏng sẽ được bảo hảnh sửa lại